Triduum Paschalne we wspólnocie deuterokatechumenalnej

29 marca - 1 kwietnia, Bielsko-Biała

Znak Roku i Piosenka Roku OŻK 2018

"Młodzie w Kościele"

Warsztaty Muzyczne na Niedzielę Palmową

23-25 marca, Bielsko-Biała

Warsztaty FOTO - perspektywa i iluzja

1-3 maja, Bielsko-Biała

1% za 2017

Wsparcie Fundacji

Małżeński Namiot Spotkania - zaproszenie

13-15.04.2018 Oaza modlitwy dla małżnonków

Dział publicystyka

Nowy artykuł - "Znaczenie śpiewu"