Oazy Modlitwy to krótkie, najczęściej weekendowe rekolekcje. Poświęcone są różnym zagadnieniom, tematom.


Terminy Oaz Modlitwy w diecezji bielsko-żywieckiej:

 

21-23 listopada 2014 Trzebinia k.Żywca