Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi rekolekcjami w czasie wakacji 2018r.

TERMINY REKOLEKCJI W 2018 R.

Kontakt:

ddor.bz(at)gmail.com [(at) = @] lub telefon Wiesław Jurczyk 604-405-111 (PO GODZINIE 16:00)) !!

Rodzaj i miejsce

termin

Zgłoszenie:

1 turnus

ODB

Gdynia

koszt:  

01.07 do 10.07

BRAK MIEJSC 

2° OND

Zagórnik

koszt: 680 zł 

29.06 do 15.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 

3° OND

Juszczyna

koszt: 680 zł 

29.06 do 15.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

3° OND

Wołkowyja

koszt: 780 zł

29.06 do 15.07

 BRAK MIEJSC

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

1° OŻK

Radocza

koszt: 680 zł 

29.06 do 15.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

1° OŻK

Zarzecze k. Łodygowic

koszt: 680 zł 

29.06 do 15.07 

BRAK MIEJSC

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

2° OŻK

Czernichów

koszt: 680 zł 

29.06 do 15.07

BRAK MIEJSC

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

2 turnus

ODB

Gąski

koszt:  1190 zł

09.07 do 22.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

oraz
ks. Mateusz Dudkiewicz

2° OND

Juszczyna

koszt: 680 zł   

17.01 do 02.08 Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

3° OND 

Wołkowyja

koszt: 780 zł

17.07 do 02.08

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

1° OŻK

Zarzecze k. Łodygowic

koszt:  680 zł 

16.07 do 01.08

ZMIANA TERMINU!

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 2° OŻK

Czernichów

koszt: 680 zł 

17.07 do 02.08 Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 3° OŻK

Jarosław k. Przemyśla

koszt: 830 zł

17.07 do 02.08

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Dojazd we własnym zakresie

 

 

Rekolekcje proponowane dla Rodzinnej Gałęzi Ruchu Światło-Życie (Domowego Kościoła)

 
 

UDOSTĘPNIAMY WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ KARTY UCZESTNIKA DO WYDRUKU I POWIELENIA

 

PROSIMY O ZACHOWANIE UKŁADU WYDRUKU.

 

Karta jest przygotowana do wydruku dwustronnego i złożenia!

 

Uczestnikom należy dostarczać bezwzględnie Kartę Informacyjną zawierającą podstawowe informacje dla rodziców i opiekunów!

Karta uczestnika,

Karta Informacyjna

 

 Prosimy o wspieranie osób nie mających dostępu do internetu, aby udostępnić im kopie kart do wypełnienia.

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia na rekolekcje będą przyjmowane w Kawiarence "Pod Pasterzami" przy Parafii NSPJ w Bielsku-Białej (przy dworcu PKS) w dniach od 17 do 18 maja od 16:00 do 18:00 oraz 19 maja od 9:00-11:00

BARDZO SERDECZNIE PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINU ZGŁASZANIA NA REKOLEKCJE.

Przypominamy, że można zgłaszać się na wybrane ośrodki, przy czym DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

OPŁATA ZA REKOLEKCJE

Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej - 680 zł 

KOSZT REKOLEKCJI OAZOWYCH POZA DIECEZJĄ (WYŻSZY ZE WZGLĘDU M. IN. NA KOSZT PRZEJAZDU):

  • Jarosław k. Przemyśla 3° OŻK -    
  • Gdynia ODB -  
  • Gąski ODB -1190 zł
  • Wołkowyja OND - 780 zł

Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty minimum 200 zł.

   Pozostałą cześć kosztów należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca.

Szczegóły dotyczące m.in sposobu dokonywania opłat za rekolekcje, nr konta itp. można znaleźć na karcie informacyjnej 2018.

   REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH A KOSZTY
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach oazowych do 15 czerwca, zostanie zwrócona całość wpłaconej kwoty.
  • Po 15 czerwca zaliczka minimum 200 zł zostanie przeznaczone przez organizatora rekolekcji na pokrycie kosztów stałych (tj. noclegów, ubezpieczenia lub przewozu itp.).
  • Jeśli jakaś osoba zrezygnuje z rekolekcji bezpośrednio przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania a wpłaciła pozostałą cześć należnych kosztów wówczas może starać się o ich częściowy zwrot.
 

 

Wiek a stopnie

Na pojawiające się ciągle problemy związane z wiekiem w jakim podejmujemy kolejne stopnie formacji, pragniemy przedstawić pomocniczą tabelę.

Prosimy jednak o potraktowanie jej jako pomocy do ustalenia początku formacji !

Formację zaczynamy od Oazy Nowej Drogi (OND), stosownie do wieku.

Należy pamiętać iż NIE JEDZIE SIĘ NA REKOLEKCJE 1° Oazy Nowego Życia (ONŻ) bez wcześniejszego przeżycia 3°OND !

Bardzo prosimy aby nie kierować osób młodszych na wyższe stopnie rekolekcji, związane jest to z wieloma trudnościami. Staramy się również organizować wyjazdy dla odpowiednich grup wiekowych aby każdy znalazł się w stosownej grupie rówieśników. Ułatwia to w znaczny sposób dostosowanie treści jak również łatwiejszą asymilację poprzez osoby przeżywające rekolekcje.

W szczególnych przypadkach można zwrócić się z zapytaniem o możliwość odstępstwa lub propozycje innej formy wyjazdu na rekolekcje. Przypadkami takimi może być np wiek o 3-5 lata więcej niż wynikało by to z tabeli poniżej. Proponujemy takim osobom wyjazd na rekolekcje ogólnopolskie (zazwyczaj grupy studenckie lub osób dorosłych), przeżycie rekolekcji organizowanych w diecezji (z młodszymi uczestnikami) lub inne rozwiązania dyskutowane indywidualnie przez moderatora odpowiedzialnego z przedstawicielem DDOR.

Wiek po klasie
stary układ
po klasie
nowy układ
stopień
formacji
8 1 1 ODB
9 2 2
10 3 3
11 4 4
12 5 5
13 6 6 1° OND
14 7 1 2° OND
15 8 2 3° OND
Po przeżyciu 3° OND 1° ONŻ
Po przeżyciu 1° ONŻ 2° ONŻ

Po przeżyciu 2° ONŻ

3° ONŻ
      formacja
ciągła