Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi rekolekcjami w czasie wakacji 2017r.

TERMINY REKOLEKCJI W 2017 R.

Kontakt:

ddor.bz(at)gmail.com [(at) = @] lub telefon Wiesław Jurczyk 604-405-111 (PO GODZINIE 16:00)) !!

Rodzaj i miejsce

termin

Zgłoszenie:

1 turnus

2° OND

Zarzecze k. Łodygowic

koszt: 680 zł

27.06 do 13.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 

3° OND

Czernichów

koszt: 680 zł

27.06 do 13.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

3° OND

Zagórnik

koszt: 680 zł

27.06 do 13.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

1° OŻK

Radocza

koszt: 680 zł

 

27.06 do 13.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

2 turnus

ODB

Gąski

koszt:  970 zł

10.07 do 22.07

 

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

oraz
ks. Mateusz Dudkiewicz

3° ODB

Gdynia

koszt:  900 zł

19.07 do 31.07  Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych 

3° OND 

Zagórnik

koszt: 680 zł

15.07 do 31.07

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

Zagórnik - zaproszenie video
https://www.facebook.com/544558882397851/videos/655406061313132/

1° OŻK

Zarzecze k. Łodygowic

koszt:  680 zł

15.07 do 31.07

Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 2° OŻK

Czernichów

koszt: 680 zł

15.07 do 31.07 Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 3° OŻK

Kraków

koszt: 900 zł

15.07 do 31.07 Do Diakonii Oaz Rekolekcyjnych

 

Trwa nadal przyjmowanie zgłoszeń na ośrodki, w których są jeszcze wolne miejsca!

 

Rekolekcje proponowane dla Rodzinnej Gałęzi Ruchu Światło-Życie (Domowego Kościoła)

 
 

UDOSTĘPNIAMY WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ KARTY UCZESTNIKA DO WYDRUKU I POWIELENIA

 

PROSIMY O ZACHOWANIE UKŁADU WYDRUKU.

 

Karta jest przygotowana do wydruku dwustronnego i złożenia!

 

Uczestnikom należy dostarczać bezwzględnie Kartę Informacyjną zawierającą podstawowe informacje dla rodziców i opiekunów!

Karta uczestnika,

Karta Informacyjna

 

 Prosimy o wspieranie osób nie mających dostępu do internetu, aby udostępnić im kopie kart do wypełnienia.

ZGŁOSZENIA


Zgłoszenia na rekolekcje będą przyjmowane w Kawiarence "Pod Pasterzami" przy Parafii NSPJ w Bielsku-Białej (przy dworcu PKS) w dniach od 18 do 19 maja od 16:00 do 18:00 oraz 20 maja od 9:00-11:00

BARDZO SERDECZNIE PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINU ZGŁASZANIA NA REKOLEKCJE.

Przypominamy, że można zgłaszać się na wybrane ośrodki, przy czym DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

OPŁATA ZA REKOLEKCJE

Koszt rekolekcji organizowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej - 680 zł

KOSZT REKOLEKCJI OAZOWYCH POZA DIECEZJĄ (WYŻSZY ZE WZGLĘDU M. IN. NA KOSZT PRZEJAZDU):

  • Kraków 3° OŻK -  zł -  900 zł
  • Gdynia ODB -  900 zł
  • Jastrzębia Góra ODB - 970 zł

Wraz z kartami należy złożyć kserokopie dowodu wpłaty minimum 200 zł.

   Pozostałą cześć kosztów należy wpłacić najpóźniej do 15 czerwca.

Szczegóły dotyczące m.in sposobu dokonywania opłat za rekolekcje, nr konta itp. można znaleźć na karcie informacyjnej 2017.

   REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W REKOLEKCJACH A KOSZTY
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rekolekcjach oazowych do 15 czerwca, zostanie zwrócona całość wpłaconej kwoty.
  • Po 15 czerwca zaliczka minimum 200 zł zostanie przeznaczone przez organizatora rekolekcji na pokrycie kosztów stałych (tj. noclegów, ubezpieczenia lub przewozu itp.).
  • Jeśli jakaś osoba zrezygnuje z rekolekcji bezpośrednio przed ich rozpoczęciem lub w trakcie trwania a wpłaciła pozostałą cześć należnych kosztów wówczas może starać się o ich częściowy zwrot.
 

 

Wiek a stopnie

Na pojawiające się ciągle problemy związane z wiekiem w jakim podejmujemy kolejne stopnie formacji, pragniemy przedstawić pomocniczą tabelę.

Prosimy jednak o potraktowanie jej jako pomocy do ustalenia początku formacji !

Formację zaczynamy od Oazy Nowej Drogi (OND), stosownie do wieku.

Należy pamiętać iż NIE JEDZIE SIĘ NA REKOLEKCJE 1° Oazy Nowego Życia (ONŻ) bez wcześniejszego przeżycia 3°OND !

Bardzo prosimy aby nie kierować osób młodszych na wyższe stopnie rekolekcji, związane jest to z wieloma trudnościami. Staramy się również organizować wyjazdy dla odpowiednich grup wiekowych aby każdy znalazł się w stosownej grupie rówieśników. Ułatwia to w znaczny sposób dostosowanie treści jak również łatwiejszą asymilację poprzez osoby przeżywające rekolekcje.

W szczególnych przypadkach można zwrócić się z zapytaniem o możliwość odstępstwa lub propozycje innej formy wyjazdu na rekolekcje. Przypadkami takimi może być np wiek o 3-5 lata więcej niż wynikało by to z tabeli poniżej. Proponujemy takim osobom wyjazd na rekolekcje ogólnopolskie (zazwyczaj grupy studenckie lub osób dorosłych), przeżycie rekolekcji organizowanych w diecezji (z młodszymi uczestnikami) lub inne rozwiązania dyskutowane indywidualnie przez moderatora odpowiedzialnego z przedstawicielem DDOR.

Wiek po klasie
stary układ
po klasie
nowy układ
stopień
formacji
8 1 1 ODB
9 2 2
10 3 3
11 4 4
12 5 5
13 6 6 1° OND
14 7 1 2° OND
15 8 2 3° OND
Po przeżyciu 3° OND 1° ONŻ
Po przeżyciu 1° ONŻ 2° ONŻ

Po przeżyciu 2° ONŻ

3° ONŻ
      formacja
ciągła