KALENDARIUM RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE

W DIECEZJI BIELSKO – ŻYWIECKIEJ

09.2017 DO 09.2018

 

 1. Dla całego Ruchu w diecezji:

  1. Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie: termin niedługo zostanie podany

 1. Kapłani:

  1. Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA: 9-12.10.2017

  2. Rekolekcje dla kapłanów Ruchu: 27-30.11.2017 (w formie ORD); 18-21.04.2017

 1. Animatorzy:

  1. Diecezjalne Studium Animatora:

Początek w piątek o godz. 22.00, zakończenie w sobotę ok. godz. 20.00 (następnie część integracyjna dla chętnych!)

Przyjazd na studium należy koniecznie zgłosić za pomocą formularza na stronie internetowej!

Data

Rok I

Rok II

22-24.09.2017

Jezus Chrystus

Liturgia

20-22.10.2017

Słowo Boże

Nowa Kultura

24-26.11.2017

Modlitwa

Duch Święty

16-18.02.2018

Świadectwo

Kościół

13-15.04.2018

Niepokalana

Agape

Rok trzeci (dla tych, którzy już uczestniczyli w roku I i II) jeśli będą chętni organizujemy w każdym z powyższych terminów.

  1. Akademia animatora (dla uczestników po rekolekcjach ONŻ 2 st.): 20-22.10.2017, 16-18.02.2018 oraz 18-20.05.2018 (COM)

  1. Kurs wychowawców kolonijnych 15-18.03.2018. Po raz kolejny organizujemy taki Kurs, w którym mogą wziąć udział tylko (!)przedstawiciele Ruchu Światło-Życie. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeń do końca lutego.

  1. Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD): 18.11.2017 i 21.04.2018. Każda z diakonii specjalistycznych winna wysłać przynajmniej delegata! Moderator diecezjalny oczekuje na gotowość wzięcia udziału w spotkaniach!

  1. Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności: 1-3.12.2017.

  1. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło – Życie: 23-25.02.2018, Jasna Góra; zgłoszenia u moderatora diecezjalnego. Zachęcam do jak najliczniejszego udziału w tym ważnym wydarzeniu!

  1. Centralna Oaza Matka: 18-20.05.2018; wyjazd wspólny organizuje Akademia Animatora; zachęcam do wyjazdu!

  1. KODA Wspólnot Dziecięcych: 29.01-3.02.2018; zgłoszenia do 20.01 przez formularz na stronie internetowej.

  1. ORD: proponujemy przeżywanie w ramach filii – informacje u moderatora.

  1. Ogólnopolskie Podsumowanie Oaz: 21-23.08.2018

 1. Uczestnicy:

  1. Rejonowe dni wspólnoty: 9-10.12.2017; sugerujemy drugi w wybranym w rejonie terminie! Jesienny i Wielkopostny Dzień Wspólnoty Domowy Kościół przeżywa w ramach spotkania diecezjalnego. Termin i forma Paschalnego Dnia Wspólnoty – do ustalenia w rejonach

  1. Triduum Paschalne we wspólnocie deuterokatechumenalnej: 29.03-01.04.2017. Zgłoszenia do 25.03.2018 przez formularz na stronie diecezjalnej.

Do uczestnictwa w rekolekcjach zobowiązani są uczestnicy po 2 stopni ONŻ. Początek w Wielki Czwartek o godz. 15.00 a zakończenie w Niedzielę Zmartwychwstania ok. godz. 16.00. Nie ma możliwości późniejszego przyjeżdżania ani wcześniejszego wyjeżdżania!

  1. Termin Oaz Wakacyjnych:

Turnus I: 29.06-15.07.2018

Turnus II: 17.07-2.08.2018

Turnus III: 3-19.08.2018

  1. Powakacyjny Dzień Wspólnoty: 8.09.2018.

 1. Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie:

  1. Rozpoczęcie pracy DK 16.09.2018 Kalwaria Zebrzydowska

  2. Dni wspólnoty Domowego Kościoła: 21.10.2018

  3. Opłatek diecezjalny:

  4. Pielgrzymka do Kalisza: 26.05.2018

 1. Diakonia Modlitwy:

  1. Oaza modlitwy: Małżeński Namiot Spotkania: 13-15.04.2018

  2. Spotkania modlitewne: drugie środy miesiące, par. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej:

19.00 czuwanie modlitewne

20.00 Adoracja w ciszy z możliwością sakramentu pojednania

21.00 Eucharystia

 1. Diakonia Ewangelizacji:

  1. Rekolekcje Ewangelizacyjne dla małżeństw: 17-19.11.2017; 20-22.04.2018

  2. Rekolekcje Ewangelizacyjne dla młodzieży: 1-3.12.2017

  3. Niedziela Ewangelizacyjna: Leszczyny 24.09.2017

  4. Seminarium Odnowy Wiary: Leszczyny od 28.09.2017

  5. Tydzień z Ewangelią: 23.09-08.10.2017