asa W sobotę, 19 września 2020 r. po raz pierwszy w tym roku formacyjnym, oraz po raz drugi w swej historii w Centrum bł. Ks. Władysława Bukowińskiego w Zagórniku odbyło się spotkanie Diecezjalnego Kręgu Domowego Kościoła Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Spotkanie poprzedziła wspólna Eucharystia odpowiedzialnych DK naszej diecezji, sprawowana w nowopowstałej kaplicy Centrum przez Moderatora Diecezjalnego DK ks. Jacka Moskala.

Temat roku formacyjnego – Dojrzałość w Chrystusie” ma skłonić nas do refleksji i przyjrzenia się, jak wygląda nasza dojrzałość wiary, modlitwy, na ile kierujemy się dojrzałością w miłości, w naszych małżeństwach i rodzinach.

To był już przedostatni rejonowy dzień wspólnoty małżeństw Domowego Kościoła, kończący kolejny rok pracy formacyjnej. Małżonkowie z rejonu andrychowsko-kęckiego wypełnili kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach-Osiedlu.

To rejon, w którym małżeńskich kręgów Domowego Kościoła - Oazy Rodzin - jest najwięcej w całej diecezji. To z tego rejonu z parafii Narodzenia NMP w Inwałdzie pochodzi także obecna para diecezjalna wspólnoty - Grażyna i Zbigniew Niziowie. W samej parafii św. Stanisława w Andrychowie kręgów małżeńskich jest już osiem, a każdy liczy kilka par małżeńskich. Kolejny dołączył do diecezjalnej wspólnoty podczas rejonowego dnia wspólnoty, kończącego kolejny rok pracy formacyjnej, w niedzielę 21 czerwca. Spotkanie pod hasłem: "Odpowiedzialni za stworzenie" odbyło się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kętach-Osiedlu.

Jeden z czerwcowych dni co roku był czasem wielkiego, wspólnotowego dziękczynienia bielsko-żywieckich małżonków z Domowego Kościoła za kolejny rok pracy formacyjnej w jednej z parafii diecezji. W tym roku czas pandemii i związane z nim zasady życia społecznego skłoniły odpowiedzialnych za rodzinną gałąź Ruchu Światło-Życie do zmiany planów.