uczestnicy

W dniach od 16-19 lipca 2021r. rodziny Domowego Kościoła spotkały się w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich Górach, aby wspólnie przeżywać rekolekcje tematyczne „Reguła Życia – dar dla jedności małżeńskiej”. Parą moderatorską byli Anna i Stanisław Wawro wraz z księdzem Arkadiuszem Talikiem.

Większość uczestniczących w rekolekcjach małżeństw formuje się w D.K. Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ale przyjechały także rodziny z różnych zakątków Polski; Augustowa, Malborka, Szczecinka, Lublina, Jeleniej Góry, Warszawy, Krakowa. Była więc okazja do wymiany doświadczeń i wspólnego odkrywania czym jest to nie zawsze doceniane przez małżonków zobowiązanie, jakim jest Reguła Życia.

Wśród zobowiązań D.K. są takie, które chętnie są przyjmowane i wprowadzane w życie, ale i takie, które budzą wątpliwości i są traktowane „po macoszemu”. Do tych ostatnich należy „Reguła Życia”.

WSP1

W dniach od 2-6 czerwca odbyły się rekolekcje ORAR II w Rycerce. Parą moderatorską była Grażynka i Zbigniew Nizio wraz z ks. Jackiem Moskalem.
Pary przeżywające rekolekcje wspólnie poznawały m.in. specyfikę posługi animatorskiej. Co to znaczy być dobrym animatorem i jak to osiągnąć z Bożą pomocą. Treścią kolejnych dni była droga formacji w Domowym Kościele- cel, metody i środki na drodze posługi i wewnętrznej przemiany.

IMG 20210613 123315

W dniach od 8-13 czerwca odbyła się w Szczyrku na Górce Sesja o Pilotowaniu Kręgów. Wzięły w niej udział małżeństwa z różnych diecezji z Polski.
Moderatorami była para Danuta i Andrzej Bartosik wraz z ks. Jakubem Studzińskim. Bogu niech będą dzięki za tak piękny i owocny czas rekolekcji.