DSC09528

 

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” powołała Konferencja Episkopatu Polski w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Stowarzyszenie to jest prawną formą organizacji diakonii Ruchu Światło-Życie powołaną w tym celu, aby mógł on lepiej służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie.

W szeregi Stowarzysznia, w myśl Statutu, może wstąpić osoba, która przeżyła formację podstawową Ruchu Światło-Życie, uczestniczy w życiu i pracy Ruchu, podjęła dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, ma ukończone 18 lat.

Osoby, które nie odbyły formacji podstawowej mogą uzyskać członkostwo DIAKONII po spełnieniu indywidualnych wymagań formacyjnych określonych przez Centralną Diakonię Jedności. (Statut... § 27, pkt. 2)

 

Statut Stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie"