DWDD1

W sobotę piątego listopada odbył się Dzień Wspólnoty Diakoni Diecezjalnych. Spotkanie miało zasięg filialny - połączyło członków Ruchu z dziewięciu diecezji południowo-zachodniej Polski, od Wrocławia po Bielsko. Nie mogło zatem zabraknąć tam również nas!

Wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Częstochowy. W dwóch samochodach pomieścili się przedstawiciele niemal wszystkich diakoni naszej diecezji, zarówno młodzież, jak i rodziny, towarzyszył nam oczywiście Moderator Diecezjalny.

Dzień Wspólnoty Diakoni Diecezjalnych to pewnego rodzaju rekolekcje. Rozpoczęliśmy  jutrznią, a zakończyliśmy nieszporami. Znalazł się czas i na konferencję, i na Namiot Spotkania przed Najświętszym Sakramentem, a centralnym punktem dnia była oczywiście Eucharystia. 

Na spotkania zostaliśmy podzieleni w sposób losowy, tak aby przedstawiciele różnych diakoni  DWDD2 i różnych diecezji wzajemnie mogli się ubogacać doświadczeniem Roku Miłosierdzia oraz relacją z podjętych działań w środowiskach oazowych.

Towarzyszyły nam słowa ks. Marka Sędka: "(...) w znaku streszczającym program naszego ruchu możemy odnaleźć istotną treść pojęcia Bożego milosierdzia. Wynika stąd, że już sama wierność i służba charyzmatowi wyrażającemu się w slowach fos-dzoe, czyli światło-życie, to udział w szerzeniu Bożego miłosierdzia w świecie".

Po południu odbyły się spotkania poszczególnych diakoni. Dzieliliśmy się problemami, z jakimi stykamy się podczas naszej posługi i wspólnie szukaliśmy rozwiązań. Podrzucaliśmy sobie nowe pomysły, służyliśmy radą, opowiadaliśmy, co słychać w naszych diecezjach.

DWDD3 Ten intensywny czas pomógł spojrzeć szerzej na posługę w diakoni - nie tylko w kontekście diecezji, ale przede wszystkim całego Ruchu. Pokazał, że choć jesteśmy w różnym wieku, mieszkamy w różnych miejscach i zajmujemy się różnymi rzeczami, łączy nas jedno: służba, która daje najwięcej radości.

Marta