zdj koda 2

W dniach 11-20 lutego 2019 r. przy parafii pw. św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej dwanaście osób przeżywało rekolekcje KODA, czyli Kurs Oazowy Dla Animatorów. Towarzyszyła im diakonia z ks. Ryszardem Piętką na czele, a przez pierwsze pięć dni również animatorzy wspólnot dziecięcych, których było aż trzydziestu.


Przez kolejne dni uczestnicy KODA pochylali się nad homilią ks. Wojciecha Danielskiego: „Jakim człowiekiem powinien być animator”. Wspólnie zastanawiali się, co to oznacza, że animator jest człowiekiem posłuszeństwa, pokuty, nawrócenia, Eucharystii…

Każdy poranek rozpoczynała jutrznia, a po śniadaniu nadchodził czas na Szkołę Animatora Wspólnoty. Podczas tych spotkań animatorzy poznawali ludzi związanych z Ruchem w naszej diecezji, którzy dzielili się swoim doświadczeniem. Natalia uczyła o etapach tworzenia się grupy, Magda – o posłudze animatora poczas rekolekcji wakacyjnych, a Romek – o odpowiedzialności animatora…


Kolejnym punktem programu był Namiot Spotkania, po którym rozpoczynały się spotkania w małych grupach, prowadzone przez animatorów dnia. Po południu ks. Marcin Aleksy lub ks. Ryszard Piętka prowadzili ABC formacji animatora. Podczas tych spotkań uczestnicy KODA poznawali m.in. historię ks. Blachnickiego oraz najważniejsze dokumenty dotyczące Ruchu. W bloku „popołudniowym” znalazło się jeszcze miejsce na śpiew, Eucharystię, pogodny wieczór oraz modlitwę wieczorną. Nie zabrakło również czasu na pogłębianie wspólnoty przy wspólnej kawie i planszówkach.


Podczas godziny świadectw wiele osób podkreśliło, że czas kursu był dla nich przede wszystkim czasem pogłębienia relacji z Bogiem i drugim człowiekiem, bo animator nie będzie miał nic do dania uczestnikom, jeśli sam nie zaczerpnie z najważniejszego źródła. Teraz, gdy wszyscy uczestnicy KODA zaczerpnęli wiedzy, umiejętności i doświadczenia, idą w świat, by służyć i „czynić uczniów ze wszystkich narodów”.


Alleluja!


Marta Kolber