rekolekcje DE  W dniach 1-3 lutego 2019 r. Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie diecezji bielsko-żywieckiej przeżywała swoje rekolekcje formacyjne. Temat spotkania brzmiał: "Trzy wskrzeszenia, czyli o tym, że żyjąc z Bogiem naprawdę, nie możesz się nudzić".

W pierwszym kazaniu ks. Kamil otwierał serca uczestników na przyjęcie Słowa Bożego. Prosił, aby wyjść ze swego "namiotu", stanąć obok i popatrzeć z dystansem na własne troski. Siąść obok, czując gorąco... nowego dnia i dostrzec Boga idącego w naszą stronę.


Konferencje głoszone przez kolejne dni miały każdemu pomóc odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego jestem z Bogiem?". Jedyną motywacją do bycia z Nim powinna być miłość, a każdy etap relacji ma prowadzić do bycia z Bogiem - tak po prostu - jak z przyjacielem. Miłość ta będzie w nas wzrastać, jeśli opierać ją będziemy na dwóch filarach: być z Nim i być dla Niego.

Inspiracją do pracy nad sobą były trzy wskrzeszenia: córki Jaira, młodzieńca z Nain i Łazarza. Odpowiadały na pytania: "Czy trzeba prawie umrzeć żeby zacząć żyć? Czy wygrywam swoje życie? Co to znaczy być szczęśliwym?" Każdy człowiek w sytuacji kryzysowej ma do wyboru dwie drogi: wejść w bezsens lub spotkanie z Bogiem, który mówi: "żyjesz"!

Bóg, widząc nasze życie, zanim się wydarzy, wzywa nas do życia z Nim. Tak więc idziemy: nieidealni, poranieni, ubrani w przeszłość, teraźniejszość, by uczyć się kochać Boga i ludzi - służyć.