DSC01695 Podczas marcowej sesji Studium Animatora rok I pochylił się nad drogowskazem "Świadectwo". Dzień rozpoczęliśmy od wspólnej modlitwy Liturgią Godzin oraz Namiotu Spotkania. Następnie nadszedł czas na część formacyjną. Podczas konferencji zrozumieliśmy, jak istotne jest bycie świadkiem Chrystusa we współczesnym świecie oraz dlaczego każdy z nas został posłany do tego zadania.


Spotkania w grupach przyniosły refleksję nad świadectwem animatorów we wspólnotach parafialnych. Podzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami, ale i ubogaciliśmy doświadczeniami innych. Najważniejszym punktem dnia była oczywiście wspólnie przeżyta Eucharystia, a po niej nastąpił czas na spotkanie z rokiem II i wspólną rozmowę o rekolekcjach wakacyjnych i istocie posługi animatora podczas nich. Następnie poznaliśmy piękno Liturgii Godzin i zrozumieliśmy dlaczego nazywa się ją również Liturgią Uświęcenia Czasu.
I tym razem mogliśmy włączyć się w działalność Diakonii specjalistycznych naszej diecezji, a całe Studium zakończyliśmy wspólnymi nieszporami. Po nich nadszedł czas na integrację podczas pogodnego wieczoru.

ozio_gallery_nano