Filmy, grafiki, muzyka – kilka słów o prawach autorskich

prezentacje1 Przygotowywałeś kiedyś prezentację na spotkanie oazowe? Nie wiedziałeś skąd wziąć obrazki i czy w ogóle możesz je wykorzystać?


Prawo autorskie w odróżnieniu od innych praw nie reguluje wąskiego wycinka rzeczywistości, ale praktycznie całość komunikacji między ludźmi. Każdy e-mail, rozmowa telefoniczna, czat, wpis na stronie internetowej jest regulowany prawem autorskim. W Internecie każdy z nas może być (i bardzo często jest) autorem i wydawcą, dlatego zobowiązany jest do przestrzegania prawa autorskiego.


Co więc podlega pod prawo autorskie? Utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposoby wyrażenia w szczególności utwory: plastyczne, fotograficzne, wzornictwa przemysłowego, muzyczne i słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe), wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Utwór musi mieć formę, nie podlegają ochronie niezrealizowane pomysły. Prawo autorskie nie chroni ponadto: idei, odkryć, procedur, metod i zasad działania, koncepcji matematycznych.


Dla prawa autorskiego nie ma znaczenia czy forma utworu jest cyfrowa czy analogowa. Podlegają pod nie wszelkie fotografie, ilustracje i inne grafiki, które prezentacje możemy znaleźć w Internecie (np. poprzez Google Grafika), również programy komputerowe czy muzyka.


Istnieje coś takiego jak użytek prywatny. Zgodnie z nim dozwolone jest korzystanie we własnym zakresie oraz nieodpłatne udostępnianie wśród bliskiego grona. Jednak nie może to być upublicznianie w celach zarobkowych. W nim można zawrzeć na przykład wspomnianą wcześniej prezentację na spotkanie oazowe. W tym przypadku spokojnie można korzystać ze zdjęć dostępnych w Google. Jednak pod każdym obrazkiem znajdziemy informację, że obrazy mogą być objęte prawami autorskimi. Oznacza to, że nie możemy tej prezentacji nigdzie upubliczniać. Posiadamy te grafiki jedynie do użytku prywatnego. Również takiemu prawu podlegają filmy. Bez żadnego problemu możemy odtwarzać na spotkaniach filmy rożnego rodzaju, odtwarzać utwory (chociażby na zabawach oazowych), cytować osoby lub książki, pokazywać wykresy, itd.


Problem jednak pojawia się, gdy chcemy podzielić się swoją prezentacją lub konspektem, a znajdują się tam treści, które prawdopodobnie te prawa autorskie posiadają. Co wtedy? W takim wypadku należy te obrazki usunąć i w miarę możliwości można je zastąpić grafikami z publicznych i darmowych zbiorów dostępnych ogólnie w Internecie. Można je znaleźć m.in. tutaj: https://www.freepik.com/, https://unsplash.com/, https://pixabay.com/, https://kaboompics.com/ . Dla lepszych wyników zaleca się wyszukiwanie obrazów poprzez wpisywanie angielskich słów. Na tych stronach często widnieje nazwisko autora, warto je umieścić w swojej publikacji. Tak samo, gdy cytujemy tekst lub wklejamy fragment wideo.


Więc jeśli chcesz wysłać swoje materiały do naszej sekcji „Do pobrania” przygotuj je dobrze pod względem prawa autorskiego oraz poprawnie opisz źródło wykorzystanych utworów.


Agata Handzlik

infograf prawa autorskie kolor SMALL

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz na grafikę obok.

Źródło: https://otwartawiedza.centrumcyfrowe.pl/listy/prawo-autorskie/