Rodzaje diakonii

rodzajediakoni1

 W obrębie Ruchu Światło-Życie funkcjonują różnego rodzaju diakonie. Zasadniczo jesteśmy w stanie wyróżnić trzy główne typy diakoni: parafialną, rekolekcyjną oraz specjalistyczną. Podstawowym zadaniem każdej diakonii jest formacja, zarówno uczestników jak i animatorów w niej posługujących. Diakonia zrzesza osoby o różnych kompetencjach i zadaniach, lecz na potrzeby tego artykułu w przypadku diakoni parafialnej oraz rekolekcyjnej zajmiemy się głównie zadaniami animatorów małych grup.

Jako uczestnicy najczęściej mamy do czynienia z diakonią parafialną, bowiem to w jej obrębie animatorzy posługują w małych grupach, które znamy z (najczęściej) piątkowych, wieczornych spotkań. Animator zazwyczaj swoją posługę rozpoczyna właśnie od diakoni parafialnej, choć nie jest to oczywiście regułą. Posługiwanie w niej nie jest równoznaczne z prowadzeniem swojej grupy, chociaż jest to jedno z istotniejszych jej zadań. Mamy przecież jeszcze księży moderatorów, moderatorki, muzycznych/muzyczne czy osoby odpowiedzialne za piękno liturgii oraz inne aspekty funkcjonowania grupy oazowej, bez których same grupy formacyjne miałyby problem funkcjonować. Głównym zadaniem większości animatorów jest prowadzenie małych grup poprzez przygotowywanie spotkań i prowadzenie ich, włączając w to wcześniejsze przemyślenie głównego celu spotkania oraz metod aktywizujących. Główną pokusą, która może, i prawdopodobnie prędziej czy później, się pojawi jest zbytnie rozluźnienie w naszej małej grupie. Jeżeli znamy się już tyle czasu, to zapewne jest nam ze sobą dobrze, co oczywiście jest pięknym efektem działań takiej grupy, jednak należy zwrócić uwagę na to, aby nie poprzestawać na tym etapie odpuszczając sobie faktyczną formację.

Diakonia rekolekcyjna szczególnie wyróżnia się tym, że jest tworzona na czas rekolekcji (najczęściej tych wakacyjnych). Zakres obowiązków diakonii rekolekcyjnej rodzajediakoni2 zbliżony jest do diakonii parafialnej, jednakże dochodzą do niej jeszcze inne kwestie związane z wyjazdem, jak przygotowanie ośrodka rekolekcyjnego czy utworzenie planu rekolekcji. Również w tym przypadku największą liczbę stanowią animatorzy małych grup, których zadania są niemalże identyczne, jak w trakcie formacji w ciągu roku. Różnica polega jednakże na kondensacji spotkań w dość niewielkim obszarze czasu, jakim jest piętnaście dni rekolekcyjnych. Spotkania należy przygotować wcześniej, żeby później móc skupić się już na sprawach bieżących. Warto zaznaczyć, że grupy składają się zwykle z osób niepochodzących z tej samej parafii, często nieznających się, szczególnie na początkowym etapie formacji. Głównym zadaniem animatora jest tutaj prowadzenie spotkań i aktywizowanie grupy w taki sposób, by nikt nie poczuł się pominięty. Faktem jest, że przez te dwa tygodnie ciężko jest wytworzyć trwałą relację i diametralnie zmienić sposób funkcjonowania uczestników, jednakże warto starać się ukazać najważniejszy aspekt danego stopnia, aby przynajmniej to pozostało w uczestnikach. Z racji na krótki czas trwania oazy rekolekcyjnej, konflikty na linii animator-grupa mogą pojawiać się częściej niż w grupie parafialnej, z powodu nowego środowiska i wielu innych przyczyn, które można by długo wymieniać.

Diakonia specjalistyczna ma nieco inne zadania, niż diakonie wcześniej wymieniane. Oczywiście stałym punktem jest formacja jej członków, jednakże poza formacją członkowie diakoni specjalistycznych skupiają się na jednym z aspektów funkcjonowania Ruchu. Diakonia Komunikowania Społecznego zajmuje się prowadzeniem strony internetowej i przekazywaniem informacji, Diakonia Ewangelizacji skupia się na organizowaniu wydarzeń ewangelizacyjnych i eksponowaniu dawanego świadectwa, Diakonia Liturgiczna dba o piękno liturgii na wydarzeniach diecezjalnych i tak można by wymieniać kolejne posługi pełnione przez diakonie w naszej diecezji. Spotkania członków diakoni odbywają się stosunkowo rzadko względem pozostałych dwóch, uprzednio wymienionych. W diakoni specjalistycznej możemy rozwijać swoje talenty, jak i zdobywać nowe umiejętności od innych jej członków, przez co jesteśmy w stanie efektywniej służyć wspólnocie całego Ruchu Światło-Życie, ale także innym osobom. Wydaje mi się, że pokusą, która najczęściej może się pojawiać, jest pewna niechęć do wypełniania obowiązków bądź też ich lekceważenie czy „odkładanie na jutro”. Z racji, że zwykle wypełnianie posługi w diakoni nie zajmuje olbrzymiej ilości czasu, warto sobie rozplanować swój czas na tyle, aby odnaleźć w nim parę chwil na realizowanie charyzmatu danej diakonii.

rodzajediakonii Podsumowując, przedstawione diakonie różnią się pod wieloma względami funkcjonowania. Jedne mają za zadanie formować uczestników w ciągu roku, innych zadaniem jest przygotowanie i poprowadzenie danych rekolekcji, a jeszcze inne skupiają się na wąskiej działalności w ramach służby na rzecz Ruchu. Nie należy jednak zapominać, że niezależnie od rodzaju, każda diakonia ma jedno, prawdopodobnie najważniejsze zadanie, jakim jest doprowadzenie nas do Chrystusa.

Mateusz Mazurek