Zapraszamy na KODA WD (Kurs Oazowy Dla Animatorów Wspólnot Dziecięcych)
Celem Kursu, prowadzonego metodą rekolekcji przeżyciowych (spotkania, warsztaty, prezentacje, ćwiczenia, konferencje, liturgia), jest przygotowanie uczestników do pełnienia posługi animatora we wspólnotach dziecięcych w parafii ze szczególnym uwzględnieniem Oazy Dzieci Bożych.
W ramach Kursu uczestnicy będą mieli okazję poznać:
- zadania animatora w parafii;
- zasady komunikowania się z dziećmi w grupie;
- wybrane elementy psychologii rozwojowej dziecka;
- postępowanie w obliczu konfliktów we wspólnocie oraz problemy religijne z jakimi zwykle boryka się dziecko;
- przygotowanie konspektu i przeprowadzenie spotkania w grupie z wykorzystaniem metod aktywizujących;
- metodę formacji w Oazie Dzieci Bożych (praca w ciągu roku oraz rekolekcje letnie);
- formację własną animatora.

KODA WD odbędzie się w dniach 11-15.01.2020 oraz w drugim terminie - 3-7.02.2020 w parafii pw. św. Pawła na os. Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej.

koda wd 2020